Spelregels

De spelregels

Op zoek naar speltips? Bekijk onze Tips en trucs-pagina

SmartFeud is een spel dat lijkt op traditionele woordspellen, en kan gespeeld worden met twee, drie of vier spelers. Het belangrijkste verschil is dat het met SmartFeud mogelijk is om een letter van het bord af te nemen en die in eigen voordeel te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat SmartFeud veel strategischer is.

Doel van het spel is om zo veel mogelijk punten te scoren. Men scoort door woorden te leggen op het spelbord van 16 bij 16 vakjes, zoals je dat ook bij een kruiswoordpuzzel doet, dus horizontaal of verticaal. Diagonaal mag niet.

Iedere letter heeft een vooraf vastgestelde waarde, zie de tabel hieronder voor de waarde en het aantal letters dat in het spel zit.

Iedere speler krijgt 7 willekeurige letters, en één leeg vakje waar de speler de letter die hij van het bord heeft gepakt neer kan leggen. 

De startende speler krijgt een 'blanco' om te gebruiken als elke letter die hij wenst, zodat het mogelijk is om een 8-letterwoord te leggen, en daarmee een bonus te verdienen van 50 punten. Als deze de blanco niet gebruikt in de eerste buurt verliest hij die.

De eerste speler combineert twee of meer letters tot een woord, en plaatst dat horizontaal of verticaal op het bord. Daarbij moet er minimaal één letter in één van de vier centrale vakjes gelegd worden. Een woord diagonaal leggen is niet toegestaan.

De tweede speler besluit of hij een letter van het bord wil wegnemen. Hij schuift deze letter naar het daartoe beschikbare vakje rechtsonder. Hij kan nu puzzelen, en een woord leggen dat moet aansluiten op minimaal één letter die al op het bord ligt. 

De letter die van het bord is genomen moet in dezelfde beurt worden gebruikt. Mocht een speler op een andere gedachte komen, dan is een druk op de knop 'WIS' genoeg om de reeds gepakte letter terug te leggen op zijn originele positie.

Letters die naast elkaar liggen moeten altijd een bestaand woord vormen. Ieder nieuw woord dat wordt gevormd levert punten op.

Nieuwe woorden kunnen worden gevormd door:

●  Eén of meerdere letters aan te laten sluiten op één of meerdere letters die al op het bord liggen.
●  Een woord parallel te plaatsen aansluitend aan een woord dat al op het bord ligt.
●  Een woord haaks aan te sluiten op een reeds op het bord liggend woord.
●  Een woord te splitsen in twee nieuwe woorden door een letter uit dat woord weg te nemen. Hierdoor kan een woord los komen te liggen van andere woorden! De letter die wordt weggenomen moet in dezelfde beurt gebruikt worden om ergens een ander woord te leggen, waarbij er altijd minimaal één eigen letter gebruikt wordt.

Je kunt er voor kiezen om niet te spelen (PAS), of één of meerdere letters te ruilen (RUIL). Hierna is de volgende speler aan de beurt.

Bonussen 

Alle 7 letters gebruiken levert een bonus van 30 punten op.

Alle 7 letters plus een van het bord gepakte letter gebruiken in één woord levert een bonus van 50 punten op.

Er zijn in totaal 56 bonusvakjes verspreid over het bord. Indien gewenst is het mogelijk om met een 'random' bord te spelen, waar de bonusvakjes op willekeurige wijze verdeeld zijn.

● Groen: 2 keer letterwaarde
● Blauw: 3 keer letterwaarde
● Roze: 2 keer woordwaarde
● Rood: 3 keer woordwaarde

Iedere letter die op een blauw of groen vakje wordt gelegd verdubbeld of verdrievoudigd in waarde.

Ieder woord waarvan een letter op een roze of rood vakje ligt wordt verdubbeld of verdrievoudigd.

Het puntenaantal wordt berekend door eerst de bonuswaarden voor de letters te berekenen en dan de resulterende woordwaarde te verdubbelen of verdriedubbelen indien er een woordbonus van toepassing is. Indien een woord meerdere woord-bonus vakjes bedekt dan wordt de woordwaarde zelfs meerdere malen vermenigvuldigd!

De bonus bij het leggen op de gekleurde vakjes geldt alleen in de beurt dat die wordt gebruikt.  Als een speler een letter van een gekleurd vakje af pakt wordt dit vakje weer actief.

Alle woorden dienen in het woordenboek te staan.

Het is niet toegestaan om alleen de van het bord gepakte letter te gebruiken. De speler moet altijd minimaal één eigen letter gebruiken.

Meerdere spelers

Als één speler opgeeft bij een spel met drie of vier spelers krijgen de overige spelers de optie om door te spelen of te stoppen. Als alle spelers besluiten te stoppen is het spel voorbij. De speler met het hoogste puntenaantal wordt gezien als winnaar. Degene die heeft opgegeven is de verliezer.

Professional Modus

Een game in professional modus kan alleen gestart worden door een speler met de betaalde versie van SmartFeud. Een gebruiker van de gratis app kan wel uitgenodigd worden voor een spel in Professional modus.

In deze modus krijgt iedere speler per beurt maar één keer de kans om op 'SPELEN' te drukken. Mocht hij of zij een woord hebben gelegd dat niet in het woordenboek staat dan is zijn beurt voorbij, en gaat de beurt naar de eerstvolgende tegenstander.

Wachttijd

De standaard wachttijd is 48 uur. Binnen die tijd moet een speler een woord leggen, anders is zijn beurt voorbij. In het menu kan deze tijd worden aangepast naar 24 uur, 12 uur, 20, 10, 5 of 3 minuten. Dit om het spel te versnellen.

Einde van het spel

Het spel eindigt als één van de spelers geen letters meer heeft en er geen letters meer beschikbaar zijn, danwel als alle andere spelers hebben opgegeven. Als een speler drie maal achter elkaar past dan verliest deze. Als een speler binnen de beschikbare tijdslimiet geen zet doet dan geldt dit als passen. Degene met het hoogste puntenaantal heeft gewonnen.

Letterwaarde en verdeling:

Deze tabel geeft de waarde en het aantal voor iedere letter in het spel weer (indien het spel met het Nederlandse woordenboek gespeeld wordt):
Letter Punten Aantal
Blanco* 0 2
A 1 8
B 3 2
C 5 2
D 2 6
E 1 18
F 4 2
G 3 4
H 4 2
I 1 6
J 4 3
K 3 4
L 3 4
M 3 4
N 1 10
O 1 7
P 3 3
Q 10 1
R 2 6
S 2 6
T 2 6
U 4 4
V 4 2
W 5 2
X 8 1
Y 8 1
Z 5 2
Totaal 118

* De blanco steen die de eerste speler bij zijn eerste beurt altijd krijgt (en verliest als deze die dan niet gebruikt) wordt niet meegeteld.